W swym podejściu do terapii mowy prezentujemy podejście holistyczne. Bazując na procesach psycholingwistycznych, ukazujących w jaki sposób nasz mózg i umysł radzą sobie z tworzeniem mowy, opieramy terapię na fizjologii oddechu i fizjologicznych czynnościach mięśniowych zaangażowanych w proces tworzenia głosu i mowy. Funkcje te stanowią podstawę  diagnozy oraz planu terapii. Takie szerokie spojrzenie gwarantuje znalezienie przyczyny powstałych zaburzeń i prawidłowe zaplanowanie terapii aby eliminowała ona przyczyny a nie skutki tych zaburzeń.

 
 

ZESPÓŁ

AGNIESZKA BOROWIEC

Aktorka, neurologopeda, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Warszawskiej Szkole Filmowej oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka. Absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się terapią mowy i głosu, jest specjalistką w zakresie logopedii artystycznej. Prowadzi badania w zakresie biomechaniki mowy.

Udział w konferencjach

Założycielka i liderka Laboratorium Mowy – Agnieszka Borowiec bierze czynny udział w konferencjach naukowych, gdzie prezentuje wyniki prowadzonych badań i efektów terapii

Sprzężone leczenie logopedyczno-ortodontyczne u dzieci z wadami zgryzu.

Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

Uniwersytet Warszawski 13-15 września 2013 r.

- wystąpienie wraz z dr n. med. spec. ortodontą Joanną Mrowiec

Współpraca ortodonty i logopedy w terapii dzieci z wadami zgryzu –
diagnoza i planowanie leczenia.

XVII zjazd PTOKazimierz Dolny   25-28.09.2013 

- wystąpienie wraz z dr n. med. spec. ortodontą Joanną Mrowiec

Rola czynników prozodycznych w wyrażaniu emocji.

IX Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej  

Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Katowice   16-17. 05.2014

Przygotowanie pacjenta do operacji ortognatycznej – sprzężone postępowanie ortodontyczno-logopedyczne.

II Meeting Ortognatyczny BSSO  - wystąpienie z dr Nataszą Iracką

Współpraca ortodonty i logopedy – diagnoza i postępowanie kliniczne.

XXXVI Sympozjii Sekcji Ortopedii Szcękowej PTS

Katowice 23, 24.10.2015

- wystąpienie z lek.dentystą Katarzyną Borycką

Sprzężone leczenie logopedyczno-ortodontyczne. Elementy stymulujące stosowane w terapii miofunkcjonalnej.

II Kongres Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej 

Wrocław14 – 16. 04.2016

Sprzężone zaburzenia w rejonie układu ustno-twarzowego.
Zasady współpracy w zespole terapeutycznym: ortodonta -  logopeda – fizjoterapeuta.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Diagnoza i terapia w działaniach logopedy i terapeuty jako obszar interdyscyplinarnej współpracy.  Konteksty medyczne, lingwistyczne, psychologiczne i pedagogiczne".

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka

Warszawa,  24.05.2016

- wystąpienie wraz z dr Nataszą Iracką oraz fizjoterapeutą Łukaszem Kaczmarkiem

Temporomandibular joint disorder in the context of dysfunctions of primary functions in the orofacial area.
Diagnosis and treatment

XXIV Pacific Voice Conference

5-8. 10 2016. Warsaw, Poland


RENATA FELKA

Absolwentka Logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2013 roku związana z Laboratorium Mowy. Współpracuje przy projektach badawczych. Zajmuje się organizacją szkoleń. Diagnoza i terapia wad wymowy Puławy, 9.02.2013 r. - ukończenie warsztatów Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu Kraków, 15.04.2013 r. - ukończenie warsztatów Animator zabaw dziecięcych Warszawa, 20.07.2013 r. - ukończenie kursu Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii Konferencja organizowana przez Towarzystwo Kultury Języka – Sekcja Logopedyczna, Zakład Logopedii i Emisji Głosu, Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 13-15.09. 2013 r. - udział w konferencji Współpraca fizjoterapeuty i logopedy w kompleksowej terapii zaburzeń czynnościowych stawu skroniowo-żuchwowego Centrum Rehabilitacji Holimedica, Warszawa 11.10.2014 r. - ukończenie seminarium Terapia manualna jamy ustnej w pracy logopedy Centrum Rehabilitacji Holimedica, Warszawa 7.11.2015 r. - ukończenie seminarium XV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. „Logopedia - tradycja i perspektywy rozwoju” Konferencja organizowana przez Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka, Centrum Logopedyczne Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa 29-30.09.2017 r. - udział w konferencji Autyzm - drogi do sukcesu Ośrodek Szkolenia Scolaris, Warszawa 14-15.10.2017 r. - udział w konferencji Synowialny staw skroniowo-żuchwowy Warszawa 10-11.03.2018 r. - udział w konferencji MFT 9-99 sTArs - Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99 ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel Katowice 26-27.05.2018 r. - ukończenie szkolenia

Diagnoza i terapia wad wymowy
Puławy, 9.02.2013 r.
- ukończenie warsztatów

Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
Kraków, 15.04.2013 r.
- ukończenie warsztatów

Animator zabaw dziecięcych
Warszawa, 20.07.2013 r.
- ukończenie kursu

Metody i narzędzia diagnostyczne w logopedii
Konferencja organizowana przez Towarzystwo Kultury Języka – Sekcja Logopedyczna, Zakład Logopedii i Emisji Głosu, Instytut Polonistyki Stosowanej Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 13-15.09. 2013 r.
- udział w konferencji

Współpraca fizjoterapeuty i logopedy w kompleksowej terapii zaburzeń czynnościowych stawu skroniowo-żuchwowego
 Centrum Rehabilitacji Holimedica, Warszawa 11.10.2014 r.
- ukończenie seminarium

Terapia manualna jamy ustnej w pracy logopedy
Centrum Rehabilitacji Holimedica, Warszawa 7.11.2015 r.
- ukończenie seminarium

XV Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna pt. „Logopedia - tradycja i perspektywy rozwoju” Konferencja organizowana przez Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Języka, Centrum Logopedyczne Instytutu Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakład Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa 29-30.09.2017 r.
- udział w konferencji

Autyzm - drogi do sukcesu
Ośrodek Szkolenia Scolaris, Warszawa 14-15.10.2017 r.
- udział w konferencji

Synowialny staw skroniowo-żuchwowy
Warszawa 10-11.03.2018 r.
- udział w konferencji

MFT 9-99 sTArs - Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99 ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg A. Kittel
Katowice 26-27.05.2018 r.
- ukończenie szkolenia


IMG_2640.JPG

KATARZYNA DOBROWOLSKA
Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka matematyki, pełniła funkcję wicedyrektora, a potem dyrektora szkoły w Krakowie.
Studia logopedyczne ukończyła na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej na wydziale filologicznym w Krakowie, gdzie dogłębnie zapoznała się z prowadzeniem terapii logopedycznej metodą krakowską. Jednocześnie realizowała staż w gabinecie Laboratorium Mowy, w którym aktualnie pracuje. Zajęcia prowadzi w Warszawie oraz w Krakowie koncentrując swoją pracę na terapii logopedycznej.

m. in.
Podstawy komunikacji interpersonalnej
Krosno 1999 r.
- udział w warsztatach

Rola i zadania zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Kraków 2011 r.
- udział w szkoleniu

Emisja głosu
Kraków 2011 r.
– udział w kursie

Autyzm - drogi do sukcesu
Ośrodek Szkolenia Scolaris, Warszawa 14-15.10.2017 r.
- udział w konferencji

Rehabilitacja głosu w terapii logopedycznej
Laboratorium Mowy, Warszawa 25.02.2018 r.
- udział w warsztatach

Synowialny staw skroniowo-żuchwowy
Warszawa 10 -11.03.2018 r.
- udział w konferencji