Rodzaje terapii które prowadzimy w Laboratorium Mowy: 

mioterapia.png

Mioterapia

Terapia logopedyczno - ortodontyczna

Nieprawidłowe działanie mięśni układu żucia i połykania bardzo często ma wpływ na powstawanie wad zgryzu. Logopeda - mioterapeuta zajmujący się diagnozą i wypracowywaniem prawidłowych czynności mięśniowych wspiera lekarza ortodontę w funkcjonalnej ocenie układu orofacjalnego i wspomaga w leczeniu prowadząc rehabilitację czynnościową. Ma ona na celu wywołanie prawidłowych funkcji prymarnych w układzie. Dzięki ustabilizowaniu czynności mięśniowej stabilizuje się również zgryz, co pomaga w utrzymaniu efektów leczenia ortodontycznego. Funkcjonowanie układu szczękowego w stawach skroniowo-żuchwowych podlega siłom pochodzącym z ustawienia całego ciała. Powoduje to niejednokrotnie asymetryczne ruchy w funkcjonowaniu żuchwy. Dlatego też w trakcie terapii współpracujemyz fizjoterapeutami wspomagającymi prawidłowe ustawienie ciała, wpływającymi na zniesienie napięć w ciele i aktywację prawidłowych grup mięśniowych. Sprzężona terapia logopedyczno-fizjoterapeutyczno-ortodontyczna podchodzi holistycznie do problemu zaburzeń układu orofacjalnego. Jest odpowiedzią na długotrwałe, przewlekłe procesy leczenia ortodontycznego i niepożądane powroty wad po upływie pewnego czasu od zdjęcia aparatu. Stanowi także znakomity program profilaktyczny w celu uniknięcia powstania wad zgryzu w sytuacji gdy problemem jest nieprawidłowa czynność układu. Wypracowane metody są wynikiem badań naukowych nad tą metodą pracy prowadzonych w Laboratorium Mowy. Jako jedyni w Polsce prowadzimy terapię tego rodzaju.


IMG_8656.jpg

Opóźniony i zaburzony rozwój mowy

Rozwój języka u dzieci pozwala obserwować ich rozwój poznawczy, a pojawiające się artykulacje dają pełny obraz tego jak rozwijają się mięśnie oralne, które w przyszłości będą miały wpływ nie tylko na czystość artykulacji a także na zgryz dziecka.

Właśnie w taki sposób powinniśmy rozumieć ocenę sprawności artykulacyjnej, bo wówczas bardzo wcześnie możemy diagnozować wszelkie zaburzenia w obrębie układu oddychania, przełykania i artykulacji. I wkroczyć z terapią czy prostą stymulacją nawyków, zanim pojawią się poważne problemy. W sytuacji, gdy mowa nie rozwija się w spodziewanym, typowym dla większości dzieci czasie, powinniśmy odkryć przyczynę tego problemu i bardzo szybko działać stymulująco na rozwój języka. Musimy pamiętać, że mowa jest niezbędna dzieciom do poznawania i nazywania świata, także tego wewnątrz siebie. Bez mowy i języka kształtującego umysł jest to niezmiernie tru


IMG_1971.JPG

Profilaktyka Logopedyczna

Zajmujemy się wczesną oceną sprawności układu oralnego u niemowląt i dzieci w okresie prelingwalnym (przed pojawieniem się mowy). Jeżeli rodzice zauważają problemy ze ssaniem, jedzeniem, nadmiernym ślinieniem się u swojego dziecka powinni zgłosić się w celu oceny mięśni układu, sprawności języka oraz weryfikacji przebiegu podstawowych funkcji w układzie orofacjalnym
Powodów zaburzeń artykulacji jest wiele. Diagnoza pozwala nam określić ich przyczyny i zaplanować indywidualną terapię. Stoimy na stanowisku, że sposób artykulacji rodzi się na bazie funkcji, które przygotowują układ orofacjalny do podjęcia takich czynności jak ssanie, gryzienie, żucie i połykanie. To, w jaki sposób pracują mięśnie w swych podstawowych zadaniach stanowi bazę motoryczną dla ruchów artykulacyjnych. Bardzo często mośliwości ruchowe języka są ograniczone i wówczas układ orofacjalny zaczyna pracować w sposób kompensacyjny, ponieważ przeprowadzenie podstawowych funkcji: czyszczenia jamy ustnej, domykania jej w spoczynku, przesuwania pokarmu w żuciu i połykaniu jest nadrzędnym celem. Indywidualny sposób artykulacji daje pełny obraz tego jak rozwijają się mięśnie oralne, które w przyszłości będą miały wpływ nie tylko na czystość artykulacji a także na zgryz dziecka. Właśnie w taki sposób rozumiemy ocenę sprawności artykulacyjnej i dzięki temu bardzo wcześnie możemy diagnozować wszelkie zaburzenia w obrębie układu oddychania, przełykania i artykulacji. Daje to możliwość wczesnego wkroczenia z terapią, która może być prostą stymulacją nawyków, zanim pojawią się poważne problemy. Bywa także, że w uzyskaniu normatywnej artykulacji nie pozwala nieprawidłowe funkcjonowanie narządu słuchu. Wdrażamy wówczas odpowiednie terapie, zawsze dostosowane do potrzeb naszego Pacjenta. Prowadzimy w gabinecie Terapię Johansena (trening wyższych funkcji słuchowych pozwalający uwrażliwić układ słuchowy na dźwięki mowy).


kacper.jpg

Terapia dla dorosłych

Bardzo często stawiane jest pytanie, czy także w dorosłym wieku można jeszcze wpłynąć na jakość własnej mowy. Odpowiedź jest prosta - oczywiście tak! Każdy moment jest dobry jeżeli odczuwa się wewnętrzną potrzebę zmian. Wyzwanie jest tym ciekawsze, że można analitycznie popatrzeć na cały proces tworzenia języka, poobserwować siebie w mowie - co jest niezwykle rozwijające dla sfery poznawczej człowieka.


Picture1 (1).png

Logopedia artystyczna

Dla wielu ludzi język jest narzędziem pracy. Rozwijamy wszystkie jego aspekty związane z czystością artykulacyjną, poprawnością językową a także z prozodią mowy. Nierozerwalnie łączą się tu ze sobą dwa czynniki: emisja głosu i artykulacja.

Te dwie osnowy muszą się ze sobą splatać w wyrafinowany sposób. Już nie tylko mają gwarantować komunikatywność, ale, jak w przypadku aktorstwa, muszą tworzyć konkretną postać, przenosząc w sposobie mówienia jej charakter, emocjonalność, i całą historię kreowanej osoby. Dla osób, które mówieniem muszą przekonać innych do swoich racji sprawność językowa powinna być na poziomie zaawansowanego narzędzia, które może zostać użyte świadomie i dowolnie, w zależności od potrzeb.


ears-2545756_960_720.jpg

Terapia Johansena

Terapię Johansena wyróżnia stosowanie indywidualnego treningu słuchowego dostosowanego do potrzeb pacjenta. Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena stosowana jest w wielu krajach na świecie. Jej zaletą jest dostępność - terapia odbywa się w domu, poza miejscem zamieszkania przeprowadza się tylko diagnozę i kontrolę postępów terapii.

Metoda JIAS przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu, a także dla dorosłych borykających się z takimi problemami jak: słaba koncentracja uwagi, nadwrażliwość na dźwięki, problemy ze słuchaniem i rozumieniem tekstu mówionego, zwiększona wrażliwość emocjonalna i nerwowość wynikająca z problemów z przetwarzaniem słuchowym, niesatysfakcjonująca komunikacja z innymi ludźmi spowodowana problemami z rozumieniem mowy (często nieuświadomionymi), trudności z nauką języków obcych.


P2320072.JPG

Rehabilitacja głosu

W przypadku zaburzeń głosu prowadzimy rehabilitację zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Terapię opieramy na fizjologicznych mechanizmach głosotwórczych. W trakcie treningu wypracowujemy prawidłowe mechanizmy oddechowe, gdyż ich zakłócenie stanowi najcześciej przyczynę zaburzenia sposobu tworzenia głosu. Istotnym treningiem jest także nauka relaksacji, ze względu na to, że przewlekły stres wpływa na napięcia i włączanie strategii obronnych w ciele. A to prowadzi do napięć w tak wrażliwych dla tworzenia głosu rejonach jak brzuch, splot słoneczny, układ szczękowy z mięśniami żwaczami zaciskającymi się pod wpływem napięć emocjonalnych.

Pracujemy także nad zaburzeniami głosu związanymi z nieprawidłową barwą głosu: zbyt wysoką lub niską a także z nieprawidłowym poziomem natężenia dźwięku. Wysokość głosu zależy od wielu czynników, nie tylko od cech osobniczych, ale także od innych ograniczeń anatomicznych lub czynnościowych. Dzięki treningowi możemy wpłynąć na wszystkie składowe emitowanego dźwięku, nadać swojej mowie pożądany efekt: właściwą dynamikę, delikatność, odpowiednią barwę i wpłynąć na to, że głos stanie się wizytówką osobowości.


Imię *
Imię