mama4.jpg
mama4.jpg

LABORATORIUM MOWY


LABORATORIUM MOWY

MIOTERAPIA

TERAPIA MOWY I GŁOSU

SCROLL DOWN

LABORATORIUM MOWY


LABORATORIUM MOWY

MIOTERAPIA

TERAPIA MOWY I GŁOSU

W LABORATORIUM MOWY POMAGAMY ODZYSKAĆ ORAZ PIELĘGNOWAĆ DAR MOWY

Mowa jest jednym z najwspanialszych darów, jakie otrzymał człowiek. Dzięki niej możemy wyrazić wszystko to, co dzieje się w naszym umyśle, opisać swoje emocje, zakomunikować swoje potrzeby. Dzięki niej możemy tworzyć głębokie intelektualne i emocjonalne relacje z innymi ludźmi. Od pierwszych chwil życia, od pierwszego krzyku tworzymy tę dźwiękową więź ze światem i towarzyszy nam ona aż do ostatniego oddechu. Język rozwija się zazwyczaj naturalnie, bez żadnego wysiłku. Ale bywa, że rozwój ten zostaje zaburzony, utrudnia komunikację, nie pozwala człowiekowi wyrazić całego siebie. Takie problemy pojawiają się zarówno u małych dzieci jak i u dorosłych.

Terapia mowy staje się ścieżką, na której można odzyskać wszystkie dary płynące z tej niezwykłej umiejętności. A logopeda jest przewodnikiem w tej wędrówce... 

Język jest jak szeroko otwarte okno, przez które możemy spojrzeć na to, co wydarza się w umyśle i w naszym ciele. Poprzez kształcenie różnych aspektów związnych z werbalizacją możemy wpływać na procesy rozwojowe, na emocje i na jakość komunikacji, którą tworzymy z innymi ludźmi. W sposobie mówienia, w głosie, który emitujemy kryje się głęboko nasza osobnicza tożsamość. Przygoda związana z terapią mowy jest wyprawą nie dotyczącą tylko usprawniania artykulacji, nadawania odpowiedniej barwy głosowi, to także niezwykłe spotkanie z samym sobą. Zaczynamy wówczas wpływać na tempo i jakość wyrażania naszych myśli, na wyrazistość i ekspresję mówienia, na opanowanie emocji, często blokujących kontakt z innymi ludźmi.