mama4.jpg
_MG_1911m.jpg
Bez tytułu.png
_MG_1977.jpg
mama4.jpg

LABORATORIUM MOWY


LABORATORIUM MOWY

MIOTERAPIA

TERAPIA MOWY I GŁOSU

SCROLL DOWN

LABORATORIUM MOWY


LABORATORIUM MOWY

MIOTERAPIA

TERAPIA MOWY I GŁOSU

W LABORATORIUM MOWY POMAGAMY ODZYSKAĆ ORAZ PIELĘGNOWAĆ DAR MOWY

Mowa jest jednym z najwspanialszych darów, jakie otrzymał człowiek. Dzięki niej możemy wyrazić wszystko to, co dzieje się w naszym umyśle, opisać swoje emocje, zakomunikować swoje potrzeby. Dzięki niej możemy tworzyć głębokie intelektualne i emocjonalne relacje z innymi ludźmi. Od pierwszych chwil życia, od pierwszego krzyku tworzymy tę dźwiękową więź ze światem i towarzyszy nam ona aż do ostatniego oddechu. Język rozwija się zazwyczaj naturalnie, bez żadnego wysiłku. Ale bywa, że rozwój ten zostaje zaburzony, utrudnia komunikację, nie pozwala człowiekowi wyrazić całego siebie. Takie problemy pojawiają się zarówno u małych dzieci jak i u dorosłych.

Terapia mowy staje się ścieżką, na której można odzyskać wszystkie dary płynące z tej niezwykłej umiejętności. A logopeda jest przewodnikiem w tej wędrówce... 

Język jest jak szeroko otwarte okno, przez które możemy spojrzeć na to, co wydarza się w umyśle i w naszym ciele. Poprzez kształcenie różnych aspektów związnych z werbalizacją możemy wpływać na procesy rozwojowe, na emocje i na jakość komunikacji, którą tworzymy z innymi ludźmi. W sposobie mówienia, w głosie, który emitujemy kryje się głęboko nasza osobnicza tożsamość. Przygoda związana z terapią mowy jest wyprawą nie dotyczącą tylko usprawniania artykulacji, nadawania odpowiedniej barwy głosowi, to także niezwykłe spotkanie z samym sobą. Zaczynamy wówczas wpływać na tempo i jakość wyrażania naszych myśli, na wyrazistość i ekspresję mówienia, na opanowanie emocji, często blokujących kontakt z innymi ludźmi.

_MG_1911m.jpg

Rodzaje Terapii


RODZAJE TERAPII

Rodzaje Terapii


RODZAJE TERAPII

Rodzaje terapii które prowadzimy w Laboratorium Mowy: 

mioterapia.png

Mioterapia

Terapia logopedyczno - ortodontyczna

Nieprawidłowe działanie mięśni układu żucia i połykania bardzo często ma wpływ na powstawanie wad zgryzu. Logopeda - mioterapeuta zajmujący się diagnozą i wypracowywaniem prawidłowych czynności mięśniowych wspiera lekarza ortodontę w funkcjonalnej ocenie układu orofacjalnego i wspomaga w leczeniu prowadząc rehabilitację czynnościową. Ma ona na celu wywołanie prawidłowych funkcji prymarnych w układzie. Dzięki ustabilizowaniu czynności mięśniowej stabilizuje się również zgryz, co pomaga w utrzymaniu efektów leczenia ortodontycznego. Funkcjonowanie układu szczękowego w stawach skroniowo-żuchwowych podlega siłom pochodzącym z ustawienia całego ciała. Powoduje to niejednokrotnie asymetryczne ruchy w funkcjonowaniu żuchwy. Dlatego też w trakcie terapii współpracujemyz fizjoterapeutami wspomagającymi prawidłowe ustawienie ciała, wpływającymi na zniesienie napięć w ciele i aktywację prawidłowych grup mięśniowych. Sprzężona terapia logopedyczno-fizjoterapeutyczno-ortodontyczna podchodzi holistycznie do problemu zaburzeń układu orofacjalnego. Jest odpowiedzią na długotrwałe, przewlekłe procesy leczenia ortodontycznego i niepożądane powroty wad po upływie pewnego czasu od zdjęcia aparatu. Stanowi także znakomity program profilaktyczny w celu uniknięcia powstania wad zgryzu w sytuacji gdy problemem jest nieprawidłowa czynność układu. Wypracowane metody są wynikiem badań naukowych nad tą metodą pracy prowadzonych w Laboratorium Mowy. Jako jedyni w Polsce prowadzimy terapię tego rodzaju.


terapia dzieci.jpg

Opóźniony i zaburzony rozwój mowy

Rozwój języka u dzieci pozwala obserwować ich rozwój poznawczy, a pojawiające się artykulacje dają pełny obraz tego jak rozwijają się mięśnie oralne, które w wprzyszłości będą miały wpływ nie tylko na czystość artykulacji a także na zgryz dziecka.

Właśnie w taki sposób powinniśmy rozumieć ocenę sprawności artykulacyjnej, bo wówczas bardzo wcześnie możemy diagnozować wszelkie zaburzenia w obrębie układu oddychania, przełykania i artykulacji. I wkroczyć z terapią czy prostą stymulacją nawyków, zanim pojawią się poważne problemy. W sytuacji, gdy mowa nie rozwija się w spodziewanym, typowym dla większości dzieci czasie, powinniśmy odkryć przyczynę tego problemu i bardzo szybko działać stymulująco na rozwój języka. Musimy pamiętać, że mowa jest niezbędna dzieciom do poznawania i nazywania świata, także tego wewnątrz siebie. Bez mowy i języka kształtującego umysł jest to niezmiernie tru


Profilaktyka Logopedyczna

Zajmujemy się wczesną oceną sprawności układu oralnego u niemowląt i dzieci w okresie prelingwalnym (przed pojawieniem się mowy). Jeżeli rodzice zauważają problemy ze ssaniem, jedzeniem, nadmiernym ślinieniem się u swojego dziecka powinni zgłosić się w celu oceny mięśni układu, sprawności języka oraz weryfikacji przebiegu podstawowych funkcji w układzie orofacjalnym
Powodów zaburzeń artykulacji jest wiele. Diagnoza pozwala nam określić ich przyczyny i zaplanować indywidualną terapię. Stoimy na stanowisku, że sposób artykulacji rodzi się na bazie funkcji, które przygotowują układ orofacjalny do podjęcia takich czynności jak ssanie, gryzienie, żucie i połykanie. To, w jaki sposób pracują mięśnie w swych podstawowych zadaniach stanowi bazę motoryczną dla ruchów artykulacyjnych. Bardzo często mośliwości ruchowe języka są ograniczone i wówczas układ orofacjalny zaczyna pracować w sposób kompensacyjny, ponieważ przeprowadzenie podstawowych funkcji: czyszczenia jamy ustnej, domykania jej w spoczynku, przesuwania pokarmu w żuciu i połykaniu jest nadrzędnym celem. Indywidualny sposób artykulacji daje pełny obraz tego jak rozwijają się mięśnie oralne, które w przyszłości będą miały wpływ nie tylko na czystość artykulacji a także na zgryz dziecka. Właśnie w taki sposób rozumiemy ocenę sprawności artykulacyjnej i dzięki temu bardzo wcześnie możemy diagnozować wszelkie zaburzenia w obrębie układu oddychania, przełykania i artykulacji. Daje to możliwość wczesnego wkroczenia z terapią, która może być prostą stymulacją nawyków, zanim pojawią się poważne problemy. Bywa także, że w uzyskaniu normatywnej artykulacji nie pozwala nieprawidłowe funkcjonowanie narządu słuchu. Wdrażamy wówczas odpowiednie terapie, zawsze dostosowane do potrzeb naszego Pacjenta. Prowadzimy w gabinecie Terapię Johansena (trening wyższych funkcji słuchowych pozwalający uwrażliwić układ słuchowy na dźwięki mowy).


kacper.jpg

Terapia dla dorosłych

Bardzo często stawiane jest pytanie, czy także w dorosłym wieku można jeszcze wpłynąć na jakość własnej mowy. Odpowiedź jest prosta - oczywiście tak! Każdy moment jest dobry jeżeli odczuwa się wewnętrzną potrzebę zmian. Wyzwanie jest tym ciekawsze, że można analitycznie popatrzeć na cały proces tworzenia języka, poobserwować siebie w mowie - co jest niezwykle rozwijające dla sfery poznawczej człowieka.


Picture1 (1).png

Logopedia artystyczna

Dla wielu ludzi język jest narzędziem pracy. Rozwijamy wszystkie jego aspekty związane z czystością artykulacyjną, poprawnością językową a także z prozodią mowy. Nierozerwalnie łączą się tu ze sobą dwa czynniki: emisja głosu i artykulacja. Te dwie osnowy muszą się ze sobą splatać w wyrafinowany sposób. Już nie tylko mają gwarantować komunikatywność, ale, jak w przypadku aktorstwa, muszą tworzyć konkretną postać, przenosząc w sposobie mówienia jej charakter, emocjonalność, i całą historię kreowanej osoby. Dla osób, które mówieniem muszą przekonać innych do swoich racji sprawność językowa powinna być na poziomie zaawansowanego narzędzia, które może zostać użyte świadomie i dowolnie, w zależności od potrzeb.


zdjecie terapia mowy.jpg

Rehabilitacja głosu

W przypadku zaburzeń głosu prowadzimy rehabilitację zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

Terapię opieramy na fizjologicznych mechanizmach głosotwórczych. W trakcie treningu wypracowujemy prawidłowe mechanizmy oddechowe, gdyż ich zakłócenie stanowi najcześciej przyczynę zaburzenia sposobu tworzenia głosu. Istotnym treningiem jest także nauka relaksacji, ze względu na to, że przewlekły stres wpływa na napięcia i włączanie strategii obronnych w ciele. A to prowadzi do napięć w tak wrażliwych dla tworzenia głosu rejonach jak brzuch, splot słoneczny, układ szczękowy z mięśniami żwaczami zaciskającymi się pod wpływem napięć emocjonalnych. Pracujemy także nad zaburzeniami głosu związanymi z nieprawidłową barwą głosu: zbyt wysoką lub niską a także z nieprawidłowym poziomem natężenia dźwięku. Wysokość głosu zależy od wielu czynników, nie tylko od cech osobniczych, ale także od innych ograniczeń anatomicznych lub czynnościowych. Dzięki treningowi możemy wpłynąć na wszystkie składowe emitowanego dźwięku, nadać swojej mowie pożądany efekt: właściwą dynamikę, delikatność, odpowiednią barwę i wpłynąć na to, że głos stanie się wizytówką osobowości.


Imię *
Imię
Bez tytułu.png

Szkolenia


SZKOLENIA W LABORATORIUM MOWY

Szkolenia


SZKOLENIA W LABORATORIUM MOWY

 

Warsztaty organizowane przez Laboratorium Mowy pozwalają na poszerzenie kompetencji logopedycznych w niezwykle istotnej dziedzinie, jaką jest współpraca w zespole terapeutycznym działającym na rzecz usprawnienia mięśni oralnych w sprzężonym leczeniu ortodontyczno-logopedycznym.

 

SZKOLENIA Z TECHNIKI MÓWIENIA I EMISJI GŁOSU

Prowadzimy szkolenia indywidualne a także dla grup. Mamy ogromne doświadczenie w tej kwestii. Współpracujemy z menadżerami, prezenterami, wykładowcami, nauczycielami, aktorami i wokalistami.

 

Prowadzimy szkolenia dla logopedów, lekarzy stomatologów, ortodontów, laryngologów, foniatrów i fizjoterapeutów z zakresu współzależności czynnościowo-morfologicznych w obrębie układu orofacjalnego. Dzielimy się doświadczeniami dotyczącymi zasad współpracy w zespole terapeutycznym w sprzężonych zaburzeniach układu oralnego.

METODOLOGIA

Układ orofacjalny jest zespołem morfologiczno-czynnościowym stanowiącym funkcjonalną całość. Badania pokazują, że morfologia układu wpływa na funkcje w nim przeprowadzane, a funkcje wpływają na morfologię. Podstawowymi funkcjami biologicznymi, które odbywają się w tym rejonie są tzw. funkcje prymarne: pozycja spoczynkowa układu orofacjalnego oraz przełykanie. Stanowią one z kolei prototypowe wzorce ruchowe dla artykulacji. Dlatego też diagnoza funkcji prymarnych powinna stanowić podstawę diagnostyczną w obwodowych zaburzeniach mowy. Ze względu na to, że artykulacja jest systemem zmian akustycznych w torze głosowym, aktywizowanym poprzez zwarcia elastycznych elementów tego układu ze stabilnymi rejonami jamy ustnej konieczne jest uwzględnienie w diagnozie zaburzeń artykulacji zarówno dysfunkcji czynnościowej jak i warunków morfologicznych układu stomatognatycznego. Zaburzenia funkcji pryarnych skutkować będą kompensacyjnymi wzorcami motorycznymi, mającymi wpływ na kształtowanie się dynamicznego rejonu jamy ustnej, co ma znaczenie w diagnozie i postępowaniu ortodontycznym. Ścisła współpraca z lekarzem ortodontą pozwala logopedzie na prowadzenie terapii świadomej, zorientowanej na maksymalnie fizjologiczny wzorzec, a nie na kompensacje. Może to odbywać się dzięki równoległemu wprowadzaniu zmian czynnościowych i zmian w obrębie twardych tkanek: podniebienia, ustawienia zębów w łukach oraz kontroli ustawienia szczęk. Przeprowadzone badania pokazały również ścisłą zależność pomiędzy funkcjami rejonu oralnego, kształtem morfologicznym układu a prawidłową postawą całego ciała. Zależności te widoczne są w zaburzeniach symetrii ciała, które odwzorowywane są następnie jako asymetrie w układzie stawów skroniowo-żuchwowych, w asymetrycznym tłoczeniu języka i w asymetrycznym ustawieniu zębów w zgryzie. Wyniki badań prowadzonych w Laboratorium Mowy pozwoliły na stworzenie unikatowej terapii czynnościowej układu stomagnatycznego wspierającej leczenie ortodontyczne, przygotowującej pacjentów do operacji ortognatycznych oraz wpływającej na utrzymanie stabilnych efektów leczenia. Miofunkcjonalna terapia czynnościowa, w której zasadą jest holistyczne podejście do dysfunkcji, uwzględniające wpływ wszystkich czynników warunkujących funkcjonowanie rejonu orofacjalnego - w nowym świetle stawia zagadnienie profilaktyki zaburzeń w układzie stomatognatycznym. Daje narzędzia do wczesnej oceny rozwoju tej przestrzeni i gwarantuje diagnozowanie i eliminowanie przyczyn zaburzeń a nie ich efektów. Powoływanie zespołów terapeutycznych, w których współpracują: lekarz ortodonta, logopeda i fizjoterapeuta pozwala na uzyskanie kompleksowych i stabilnych zmian w przypadku zaburzeń układu orofacjalnego.


WSPÓŁPRACA ORTODONTY I LOGOPEDY W TERAPII OSÓB Z
ZABURZENIAMI CZYNNOŚCIOWYMI UKŁADU STOMATOGNATYCZNEGO -
DIAGNOZA, PLANOWANIE I PROWADZENIE TERAPII

DLA LOGOPEDÓW
Najbliższy termin szkolenia – I etap: 29.09.2018, II etap: 24.11.2018
Szczegóły na: https://www.facebook.com/LaboratoriumMowy

Szkolenie pomyślane jest jako dwuetapowy kurs zakończony certyfikatem,
pozwalajcy na poszerzenie kompetencji logopedycznych. Wprowadzi on Państwa w nową
metodę pracy, skoncentrowaną na fizjologii artykulacji. Podstawą podejścia terapeutycznego
w proponowanej metodzie jest traktowanie procesów artykulacyjnych jako konsekwencji
prymarnych procesów motorycznych związanych z układem stomatognatycznym.
Kompetencje uzyskane w ramach szkolenia umożliwią poradzenie sobie
z uporczywymi zaburzeniami mowy a także pozwolą na świadomą współpracę z innymi
specjalistami (ortodontami i fizjoterapeutami) w celu uzyskania optymalnych efektów
prowadzenia terapii.


WSPÓŁPRACA ORTODONTY I LOGOPEDY W TERAPII OSÓB Z
ZABURZENIAMI CZYNNOŚCIOWYMI UKŁADU STOMATOGNATYCZNEGO –
PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA TERAPEUTYCZNEGO

DLA LEKARZY ORTODONTÓW
Najbliższy termin szkolenia: 25.11.2018
Szczegóły na: https://www.facebook.com/LaboratoriumMowy
 

Szkolenie zaprezentuje unikatową metodę wspierania leczenia zaburzeń zgryzu poprzez
terapięc czynnościową. Wczesna ocena sprawności funkcjonalnej stanowi istotny
czynnik w profilaktyce zaburzeń zgryzu. W przypadku leczenia ortodontycznego terapia
czynnościowa układu orofacjalnego wspomaga leczenie ortodontyczne oraz stabilizuje
jego wyniki. Jest także bardzo przydatna w przpadku zaburzeń w obrębie stawów
skroniowo-żuchwowych.


ZABURZENIA CZYNNOŚCIOWE UKŁADU OROFACJALNEGO – DIAGNOZA I
POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE

DLA LEKARZY PEDIATRÓW, LARYNGOLOGÓW, FONIATRÓW, STOMATOLOGÓW,
FIZJOTERAPEUTÓW
Najbliższy termin szkolenia: 25.11.2018
Szczegóły na: https://www.facebook.com/LaboratoriumMowy

Szkolenie ma na celu zwrócenie uwagi na procesy czynnościowe układu orofacjalnego.
Pozwoli na wczesne diagnozowanie zaburzonych funkcji prymarnych, których przebieg
ma istotny wpływ na rozwój i aktywność układu. Szczególnie istotna jest ocena pozycji
spoczynkowej, która u wielu dzieci początkuje kaskadowe zaburzenia w połykaniu, w
sposobie oddychania, w czynnościach głosotwórczych oraz w nieprawidłowym rozwoju
układu szczękowego. Istotną częścią szkolenia będzie ocena sprawnosci wędzidełka
języka, jego cech morfologicznych wskazujących na konieczność korekty chirurgicznej i
rehabilitacja pozabiegowa.


REHABILITACJA GŁOSU W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

Najbliższy termin szkolenia: 19.01.2018 – 20.01.2018

_MG_1977.jpg

O nas


ZESPÓŁ LABORATORIUM

O nas


ZESPÓŁ LABORATORIUM

 

W swym podejściu do terapii mowy prezentujemy podejście holistyczne. Bazując na procesach psycholingwistycznych, ukazujących w jaki sposób nasz mózg i umysł radzą sobie z tworzeniem mowy, opieramy terapię na fizjologii oddechu i fizjologicznych czynnościach mięśnowych zaangażowanych w proces tworzenia głosu i mowy. Funkcje te stanowią podstawę  diagnozy oraz planu terapii. Takie szerokie spojrzenie gwarantuje znalezienie przyczyny powstałych zaburzeń i prawidłowe zaplanowanie terapii aby eliminowała ona przyczyny a nie skutki tych zaburzeń.

 
 

ZESPÓŁ

AGNIESZKA BOROWIEC

Aktorka, neurologopeda, wykładowca na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawskiej Szkole Filmowej oraz Wyższej Szkole Pedagogicznej im. J. Korczaka. Absolwentka studiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się terapią mowy i głosu, jest specjalistką w zakresie logopedii artystycznej. Prowadzi badania w zakresie biomechaniki mowy.

 

Udział w konferencjach

Założycielka i liderka Laboratorium Mowy – Agnieszka Borowiec bierze czynny udział w konferencjach naukowych, gdzie prezentuje wyniki prowadzonych badań i efektów terapii

Sprzężone leczenie logopedyczno-ortodontyczne u dzieci z wadami zgryzu.

Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

Uniwersytet Warszawski 13-15 września 2013 r.

- wystąpienie wraz z dr n. med. spec. ortodontą Joanną Mrowiec

Współpraca ortodonty i logopedy w terapii dzieci z wadami zgryzu –
diagnoza i planowanie leczenia.

XVII zjazd PTOKazimierz Dolny   25-28.09.2013 

- wystąpienie wraz z dr n. med. spec. ortodontą Joanną Mrowiec

Rola czynników prozodycznych w wyrażaniu emocji.

IX Konferencja Sekcji Audiologicznej i Foniatrycznej  

Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi

Katowice   16-17. 05.2014

Przygotowanie pacjenta do operacji ortognatycznej – sprzężone postępowanie ortodontyczno-logopedyczne.

II Meeting Ortognatyczny BSSO  - wystąpienie z dr Nataszą Iracką

Współpraca ortodonty i logopedy – diagnoza i postępowanie kliniczne.

XXXVI Sympozjii Sekcji Ortopedii Szcękowej PTS

Katowice 23, 24.10.2015

- wystąpienie z lek.dentystą Katarzyną Borycką

Sprzężone leczenie logopedyczno-ortodontyczne. Elementy stymulujące stosowane w terapii miofunkcjonalnej.

II Kongres Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej 

Wrocław14 – 16. 04.2016

Sprzężone zaburzenia w rejonie układu ustno-twarzowego.
Zasady współpracy w zespole terapeutycznym: ortodonta -  logopeda – fizjoterapeuta.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Diagnoza i terapia w działaniach logopedy i terapeuty jako obszar interdyscyplinarnej współpracy.  Konteksty medyczne, lingwistyczne, psychologiczne i pedagogiczne".

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka

Warszawa,  24.05.2016

- wystąpienie wraz z dr Nataszą Iracką oraz fizjoterapeutą Łukaszem Kaczmarkiem

Temporomandibular joint disorder in the context of dysfunctions of primary functions in the orofacial area.
Diagnosis and treatment

XXIV Pacific Voice Conference

5-8. 10 2016. Warsaw, Poland


 

RENATA FELKA

Absolwentka Logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2013 roku związana z Laboratorium Mowy. Współpracuje przy projektach badawczych.