CENNIK

Diagnoza - mioterapia

Diagnoza - opóźniony/zaburzony rozwój mowy

Diagnoza - zaburzenia głosu

Diagnoza - logopedia artystyczna            

———————————————————————————————-

Pakiet spotkań - mioterapia lub terapia głosu                                 

Pakiet spotkań - opóźniony/zaburzony rozwój mowy

Lekcja - logopedia artystyczna (praca odbywa się w

pakietach spotkań, do indywidualnego ustalenia z uczniem)

———————————————————————————————-

Konsultacja  - po zakończeniu terapii                       

Przygotowanie pisemnej opinii

Diagnoza Johansena

Badanie kontrolne Johansena

Płyta Johansena

ok. 30 min

ok. 50 min

ok. 45 min

ok. 45 min

——————————————--

5 x 45 min

5x 40 min

45 min

——————————————--

15 min

-

ok. 1h

ok. 45 min

-

 

200,00 zł

250,00 zł

200,00 zł  

250,00 zł

——————————————--

750, 00 zł

750,00 zł

200,00 zł

——————————————--

150,00 zł

50,00 zł - 100,00 zł

300,00 zł

250,00 zł

200-250 zł

Aktualizacja cennika: 1.10.2019 r.