CENNIK

Konsultacja diagnostyczna (mioterapia)

Diagnoza - opóźniony/zaburzony rozwój mowy

Diagnoza - zaburzenia fonacji            

Plan terapii (1 spotkanie po konsultacji diagnostycznej)

Pakiet spotkań (mioterapia)              

Lekcja online                   

Konsultacja  - po zakończeniu terapii                  

Terapia głosu                      

Logopedia artystyczna        

Przygotowanie pisemnej opinii      

ok. 30 min

ok. 1 h

ok. 1 h

45 min

5 x 45 min

45 min

20 min

45 min

45 min

 

150,00 zł

200,00 zł

200,00 zł  

200,00 zł

750, 00 zł

150,00 zł

80,00 zł

150,00 zł

150,00 zł

50,00 zł - 100,00 zł